ARCHIWUM 2018/2019

Szkolny konkurs na ekologiczny stroik bożonarodzeniowy

14.12.2018 

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej ( klasy 1-8 ) oraz III gimnazjum do udziału w konkursie, który ma na celu:

-  zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywaniu i kultywowaniu polskiej tradycji z pokolenia na  pokolenie oraz nawiązanie bliższych relacji w rodzinie

- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz doskonalenie aktywności i umiejętności  twórczych

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji rodzinnych dokonań twórczych

- kształtowanie pozytywnego współzawodnictwa

Warunki i kryteria oceniania:

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora. Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:

1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność  ozdób i kompozycji

2. Dobór i wykorzystanie materiałów- preferowane użycie materiałów naturalnych

3. Wkład  i estetyka pracy

4. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki)

Postanowienia końcowe

1. Wykonany stroik należy złożyć w   Zespole Placówek Oświatowych w dniu 19 grudnia lub 20 grudnia 2018r. (do godz. 8.45) .  Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

2. Do pracy należy przytwierdzić metryczkę:  imię i nazwisko ucznia, klasa.
3. Każdy uczeń może dostarczyć jeden stroik (wykonany rodzinnie).

4. Jury  oceni prace w dniu 20.12.2018r. Nagrodzone zostaną: I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnione prace.

5. Podsumowanie konkursu 21 grudnia.

6.Stroiki  zostaną zwrócone wykonawcom przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Galeria zdjęć

20181218_145948_wynik.jpg

20181218_145952_wynik.jpg

20181218_145955_wynik.jpg

20181218_145958_wynik.jpg

20181218_150001_wynik.jpg

20181218_150004_wynik.jpg

Liczba odwiedzin: 486645