ARCHIWUM 2018/2019

Dbamy o środowisko- segregujemy odpady

13.06.201912 czerwca br. naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Gminy Dobra, który przeprowadził prelekcję dla klas IV- VII dotyczącą gospodarowania odpadami. W czasie swojego wystąpienia wskazał sposoby sortowania odpadów, biodegradacji oraz przedstawił korzyści płynące z segregacji. Omówił również skutki nieprzestrzegania zasad sortownia śmieci. Na zakończenie spotkania dzieci i młodzież miała okazję do obejrzenia filmu edukacyjnego dot. segregacji odpadów.
PAMIĘTAJMY!
Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie naszej gminy  stosowane są worki o ujednoliconych kolorach:
1)    NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,
2)    ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i drobne metale, opakowania wielomateriałowe,
3)    BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji
4)    BIAŁY  lub ZIELONY z przeznaczeniem na szkło  i opakowania szklane

W punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów  odbierane są następujące rodzaje odpadów:

1)    Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
2)    Odpady budowlane i rozbiórkowe,
3)    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4)    Tworzywa sztuczne oraz metale,
5)    Szkło i opakowania szklane

6)    Makulatura i tekstylia,

7)    Odpady ulegające biodegradacji

8)    Zużyte baterie i akumulatory

9)    Przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych.

Liczba odwiedzin: 486645