AKTUALNOŚCI

Lokalne uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

21.09.2019W dniach 13-15 września 2019r. społeczność szkolna  wzięła udział w lokalnych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Rozpoczęły się one mszą świętą w dniu 13 września na cmentarzu ofiar II wojny światowej, nad którym opiekę sprawuje nasza szkoła. W wieczornej scenerii, przy zapalonych zniczach  po mszy św. przedstawiony został program słowno- muzyczny, w czasie którego uczniowie przypomnieli wydarzenia z tragicznego okresu  naszej historii, jakim była II wojna światowa.
W tym dniu nasza placówka  reprezentowana była przez delegacje z poszczególnych klas wraz z nauczycielami na czele z pocztem sztandarowym.

14 września wszyscy zainteresowani uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w sesji historycznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.  Program prelekcji był bardzo interesujący-omówione zostały działania wojenne w Skrzydlnej i okolicach oraz walki żołnierzy Dywizjonu Rozpoznawczego 10 Brygady Kawalerii. Zaprezentowany został 10 Pułk Dragonów, który jest spadkobiercą tradycji ułanów ze Skrzydlnej. Uczestnicy sesji zapoznali się z życiem i twórczością Skrzydlańskiego Długosza- Józefa Koniecznego oraz wysłuchali prelekcji nt. pacyfikacji Podlesia przez karną kompanię SS Matingena. Sesja zakończyła się dyskusją , pytaniami i refleksjami osób, które przeżyły II wojnę światową. Szczególnie dramatycznymi opisami podzieliła się pani Maria Markiewicz z Porąbki i pani Janina Wójcik ze Skrzydlnej.
Sesji historycznej towarzyszyła  wystawa „Ocalić pamięć. Skrzydlna 1939–2019” oraz prezentacja broni, umundurowania i eksponatów wojennych ze zbiorów Stowarzyszenia „Odwach” , które skupia pasjonatów, realizujących się odtwarzając sylwetki żołnierzy 10 Pułku Dragonów ( 1940-47) oraz Dywizjonu Rozpoznawczego ( 1938-39).

 

Lokalne obchody zakończyły się poświęceniem ufundowanej na nowo przez Stowarzyszenie „Odwach” tablicy pamiątkowej ku czci ułanów Dywizjonu Rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii, walczących w bitwie o Skrzydlną 5 września 1939 r. w czasie mszy św. w dniu 15 września. Nasza szkoła również i w tym szczególnym dniu  reprezentowana była przez delegacje uczniowskie oraz nauczycieli na czele z pocztem sztandarowym. Po mszy św. wszyscy zebrani przeszli na cmentarz parafialny, gdzie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalno znicze na pomniku poległych żołnierzy  10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej WP.

 

Niech te trzydniowe wydarzenia w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej  będą wyrazem pamięci o tych, którzy odeszli walcząc za Ojczyznę.

 

Dziękujemy Panu Aleksandrowi Wolnemu za wykonanie i udostępnienie do publikacji na naszej stronie szkoły zdjęć z uroczystości.

Galeria zdjęć

AW1 (1)_961x768.jpg

AW1 (2)_1024x691.jpg

AW1 (3)_950x768.jpg

AW1 (4)_1024x722.jpg

AW1 (5)_1024x683.jpg

AW1 (6)_1024x741.jpg

AW1 (7)_1024x656.jpg

AW1 (8)_999x768.jpg

AW1 (9)_1024x677.jpg

AW1 (10)_1024x710.jpg

AW1 (11)_1024x644.jpg

AW1 (12)_1024x667.jpg

AW1 (13)_1024x730.jpg

AW1 (14)_1024x632.jpg

AW1 (15)_1024x533.jpg

AW1 (17)_1024x661.jpg

AW1 (18)_1024x657.jpg

AW1 (19)_1024x745.jpg

AW1 (20)_1024x683.jpg

AW1 (21)_510x768.jpg

AW1 (22)_1024x643.jpg

AW1 (23)_1020x768.jpg

AW1 (24)_1024x652.jpg

AW1 (25)_1024x671.jpg

AW1 (26)_1024x667.jpg

AW1 (27)_1024x678.jpg

AW1 (28)_1024x680.jpg

AW1 (29)_1024x708.jpg

AW1 (30)_1024x751.jpg

AW1 (31)_1024x680.jpg

AW1 (32)_1024x680.jpg

AW1 (33)_1024x675.jpg

Liczba odwiedzin: 486645