ARCHIWUM 2014/2015

WAŻNE !!!

17.06.2015 

 WAŻNE !!!

 

 

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej informuje, że w związku z nowym rozporządzeniem MEN na wydanych legitymacjach szkolnych należy dopisać numer PESEL ucznia, aby dokument ten był ważny. Bardzo proszę o dostarczenie legitymacji do sekretariatu szkoły celem uzupełnienia danych. Informuję, że brak naniesionego wpisu, poświadczonego przez dyrektora powoduje nieważność dokumentu.

Skrzydlna, dn. 17.06.2015 r.

Liczba odwiedzin: 455720