Misja i wizja szkoły

 

MISJA

„Wychowanie polega na pozwoleniu człowiekowi stać się człowiekiem, na pokazaniu mu jak ma „być”, nie tylko jak „mieć”. Aby poprzez wszystko czym jest i wszystko co ma, stawał się bardziej człowiekiem.”
                                                                                                                                   Jan Paweł II

    Staramy się stworzyć szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny CZŁOWIEK wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.
    Nauczyciele świadomi faktu, że uczeń w szkole znajduje środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, rozwijają postawę poznawczą i twórczą ukierunkowaną na prawdę,dobro i piękno.

 

 

WIZJA

Chcemy być atrakcyjną, twórczą szkołą, którą tworzymy z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Oferujemy możliwość wszechstronnego i indywidualnego rozwoju ucznia. Chcemy, aby nasza szkoła uczyła myśleć i żyć w duchu uniwersalnych wartości.

W naszej szkole :

  • Zapewniamy uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i pełny rozwój fizyczny
  • Umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań uczniów
  • Szanujemy godność osobistą, światopoglądową i wyznaniową uczniów
  • Kształtujemy i utrwalamy postawy przyjaźni i miłości
  • Uczymy samodzielności, odpowiedzialności, rozwagi współżycia w grupie oraz poczucia własnej wartości
  • Przygotowujemy do kultywowania tradycji, wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
  • Otaczamy opieką i pomocą uczniów z różnymi trudnościami
  • Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą swój warsztat pracy
  • Jesteśmy otwarci na nowości i zmiany 

Liczba odwiedzin: 216721