Kalendarz roku szkolnego

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

0 września 2020 r.

 

  2.

Pierwsze półrocze.

od 01 września 2020 r.
do 29 stycznia 2021 r.

   3.

Zimowa przerwa świąteczna.

od 23 grudnia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.

   4.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródroczne.

26 stycznia 2021 r.

 

   5.

Zebranie z rodzicami.

28 stycznia 2021 r.

 

   6.

Drugie półrocze.

od 01 lutego 2021 r.
do 25 czerwca 2021 r.

   7.

Ferie zimowe.

od 15 lutego 2021 r.
do 28 lutego 2021 r.

   8. Rekolekcje Wielkopostne

Po uzgodnieniu

   9.

Wiosenna przerwa świąteczna.

od 01 kwietnia 2021 r.
do 06 kwietnia 2021 r.

   10.

Egzamin ósmoklasisty:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

    11. Święto Patrona Szkoły 18 maja 2021 r.

     

      12.      

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła Podstawowa

30 kwietnia 2021 r.

04 maja 2021 r.

28 maja 2021 r.

04 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 r.

 13.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjne.

17 czerwca 2021 r.

 

 14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca 2021 r.

 

 15.

Ferie letnie.

od 26 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

Liczba odwiedzin: 584872