Kalendarz roku szkolnego

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02 września 2019 r.

 

  2.

Pierwsze półrocze.

od 02 września 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r.

   3.

Zimowa przerwa świąteczna.

od 23 grudnia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.

   4.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródroczne.

21 stycznia 2020 r.

 

   5.

Zebranie z rodzicami.

23 stycznia 2020 r.

 

   6.

Drugie półrocze.

od 03 lutego 2020 r.
do 26 czerwca 2020 r.

   7.

Ferie zimowe.

od 27 stycznia 2020 r.
do 09 lutego 2020 r.

   8. Rekolekcje Wielkopostne

Po uzgodnieniu

   9.

Wiosenna przerwa świąteczna.

od 09 kwietnia 2020 r.
do 14 kwietnia 2020 r.

   10.

Egzamin ósmoklasisty:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

    11. Święto Patrona Szkoły 15 maja 2020 r.

     

      12.      

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła Podstawowa

02 stycznia 2020 r.

03 stycznia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

 25 czerwca 2020 r.

 13.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjne.

18 czerwca 2020 r.

 

 14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26 czerwca 2020 r.

 

 15.

Ferie letnie.

od 27 czerwca 2020 r.

do 31 sierpnia 2020 r.

Liczba odwiedzin: 495752