Dni otwarte dla Rodziców


Dni otwarte dla rodziców w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

w roku szkolnym 2020/2021 w godzinach od 16.00 do 17.00

 

  • 16 września 2020 r. – ogólne zebranie
  • 5 października 2020 r.
  • listopad 2020 r.  – wywiadówka
  • 7 grudnia 2020 r.
  • styczeń 2021 r. – wywiadówka  
  • 1 marca 2021 r.
  • 12 kwietnia  2021 r.
  •  maj 2021 r. - wywiadówka
  • 7 czerwca 2021 r.

Wwyżej wymieninych terminach dyżury pełnią wszyscy nauczyciele.

Zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy chcą uzyskać informację o postepach

dydaktyczno - wychowawczych swojego dziecka oraz zapoznać się z dokumentacją szkoły.

Liczba odwiedzin: 584866