Dni otwarte dla Rodziców


Dni otwarte dla rodziców w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

w roku szkolnym 2017/2018 w godzinach od 16.00 do 17.00

 

  • 18 września 2017 r. – ogólne zebranie
  • 2 października 2017 r.
  • listopad 2017 r.  – wywiadówka
  • 4 grudnia 2017 r.
  • 8 stycznia 2018 r.
  • luty 2018 r. - wywiadówka
  • 5 marca 2018 r.
  • 9 kwietnia  2018 r.
  •  maj 2018 r. - wywiadówka
  • 4 czerwca 2018 r.

Wwyżej wymieninych terminach dyżury pełnią wszyscy nauczyciele.

Zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy chcą uzyskać informację o postepach

dydaktyczno - wychowawczych swojego dziecka oraz zapoznać się z dokumentacją szkoły.

Liczba odwiedzin: 318453