Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kołach zainteresowań, które rozwijają ich umiejętności i zdolności w danej dziedzinie.

Uczniowie, którzy mają jakiekolwiek trudności w nauce mogą korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w naszej szkole.

 


Liczba odwiedzin: 584866