ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest rozwój osobowości każdego dziecka, dlatego oferujemy naszym uczniom :

·              stałą opiekę na małej świetlica i dużej świetlicy

·              zajęcia edukacyjne, literacko - czytelnicze

·              zajęcia wychowawcze

·              zajęcia przyrodniczo- ekologiczne

·              zajęcia plastyczne

·              zajęcia sportowe  

·              gry i zabawy ruchowe w sali oraz na świeżym powietrzu

·              pomoc przy odrabianiu lekcji

·              zabawy taneczne, muzyczne

·              zabawy i gry dydaktyczne

 

Pracujemy w naszej świetlicy według starannie przygotowanego planu pracy. Poprzez jego realizację kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, wspomagania pamięci, rozwijania wyobraźni przestrzennej i pomysłowości. Dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwija kreatywność dzieci. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach w bezpiecznym i przyjaznym miejscu. Stwarzamy warunki do wypoczynku, odrobienia prac domowych; staramy się także, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Zwracamy uwagę na zachowanie dzieci w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana) oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć jak i po ich zakończeniu. Dzieci korzystające ze świetlicy bawią się znakomicie: wycinają, wyklejają, modelują z plasteliny, modeliny, gliny, pianki, masy solnej. Wykonują kartki okazjonalne, ozdoby świąteczne, malują farbami, pisakami, kredkami, a nawet własnymi palcami. Czytają i oglądają bajki. Chodzą na spacery, wesoło spędzają czas na placu zabaw oraz odrabiają zadania domowe.

 

Galeria zdjęć

20141015_115223.jpg

20150205_114924.jpg

20150430_115009.jpg

Liczba odwiedzin: 584866