AKCJE SZKOLNE

Nasza szkoła uczestniczy w wielu akcjach o zasięgu ogólnopolskim. Poprzez różnego rodzaju działania włączamy się w pomoc słabszym, chorym i potrzebującym. Dbamy również o środowisko naturalne. Zawsze możemy liczyć na pomoc naszych Uczniów i Pracowników szkoły.

Akcja ekologiczna

 

Zużyte baterie zbieramy, wspólnie o środowisko dbamy!
 

Po raz kolejny włączamy się w akcję zbiórki zużytych baterii, która prowadzona jest przez  Organizację Odzysku "Reba"

Prosimy o wrzucanie przyniesionych baterii do specjalnych kartonowych  pudełek z logo "Reba". Dziekujemy wszystkim za pomoc w dbałości o nasze środowisko.

Wszystkie zużyte baterie zebrane selektywnie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:
• zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska
• odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk
• zmniejsza się ilość odpadów na składowisku

Liczba odwiedzin: 360174