XI Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Regulamin

 

I. Miejsce i czas przeprowadzenia XI Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 1. Miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej
 2. Termin: 25.01. 2015 r. (niedziela)
 3. Czas rozpoczęcia: godz. 15:00

 

II. Cele

 1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.
 2. Wyłonienie najlepszych uczestników pod względem artystycznym.

 

III. Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, szkolne i gimnazjaliści.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

a)      soliści:

-       dzieci szkolne – kl. 0 – III,

-       dzieci szkolne – kl. IV – VI,

-       gimnazjaliści.

b)      grupy:

-       dzieci szkolne – kl. 0 – III,

-       dzieci szkolne – kl. IV – VI,

-       gimnazjaliści.

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę, w  zależności od własnego uznania.
 2. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek.
 3. Uczestnikom konkursu mogą również towarzyszyć instrumentaliści – uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej.
 4. Dopuszczalny jest podkład muzyczny na nośnikach cyfrowych.

 

V. Ocena

 1. W celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez Organizatorów Komisja Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny.

 

 1. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

-            czystość śpiewu i wyrazistość wykonywanego tekstu,

-            dobór repertuaru do wieku wykonawcy/wykonawców,

-            stopień trudności wykonywanego utworu,

-            ogólny poziom artystyczny.

 

VI. Uwagi końcowe

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w celu umieszczenia jej na stronie www.skrzydlna.iap.pl
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie www.skrzydlna.iap.pl oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 486641