ARCHIWUM 2015/2016

Próbna ewakuacja

10.10.2015 

Czwartek 08.10.2015r. godzina 10.00. W szkole  rozlega się nagle głośny, ciągły sygnał dźwiękowy. To alarm  wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Słychać również syrenę miejscowej OSP.  W szkole trwa  ewakuacja.  Po chwili na sygnale  przyjeżdża bojowy wóz strażacki. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli  udają się w bezpieczne miejsca na boisku szkolnym. Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami.

Na szczęście to tylko ćwiczenia…

Nasza szkoła w sprawach bezpieczeństwa od lat współpracują z Państwową Strażą Pożarną w Limanowej oraz jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzydlnej. W programie wychowawczym i profilaktycznym naszej szkoły znajdują się zapisy dotyczące  nie tylko zagwarantowania, ale również edukacji uczniów dla bezpieczeństwa. Organizowane są prelekcje, pogadanki, pokazy, nauka udzielania pierwszej pomocy, dlatego dziękujęmy serdecznie strażakom OSP w Skrzydlnej - absolwentom naszej szkoły, za przeprowadzenie pokazu udzielania pierwszej pomocy.

Trening  próbnej ewakuacji  z pewnością  był dla dzieci i młodzieży dużym przeżyciem i doświadczeniem. Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy przyszłości  nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

 

 


Galeria zdjęć

Obraz_074.jpg

Obraz_083.jpg

Obraz_095.jpg

Obraz_098.jpg

Obraz_115.jpg

Obraz_118.jpg

Obraz_045.jpg

Obraz_125.jpg

Liczba odwiedzin: 495752