3 - 4 - LATKI

     Przedszkolny  oddział dzieci  2,5 -3 letnich w bieżącym roku szkolnym liczy 19 dzieci . Są to dzieci , które w większości rozpoczęły edukację przedszkolną.  Do przedszkola można przyjść   na godzinę 7 i przebywać  w nim do godziny 16.

    Codziennie dzieci uczestniczą w zajęciach wychowawczo- dydaktycznych , ale mogą  wzbogacać swoje wiadomości  na zajęciach dodatkowych  z języka angielskiego  oraz religii. Jeżeli pozwala na to pogoda   dzieci bawią się  na placu zabaw lub  chodzą na spacery. Przedszkolaki   z wadami mowy  uczestniczą w  indywidualnych zajęciach  z logopedą.

    Dzieci przebywają  w ładnej, jasnej sali, która jest wyposażona w  nowy sprzęt, meble i zabawki.

                                                               Wychowawczynią grupy jest  mgr  Celina Zając

Liczba odwiedzin: 584872