Olimpiada wiedzy z języka angielskiego

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- LINGUA.PLUS- 26.EDYCJA
Pod patronatem największego w Polsce wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularno-naukowych Amermedia, w
dniu 23 października odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy z języka angielskiego LINGUA.PLUS.
W konkursie udział wzięli:
Emilia Cieślak- kl. VI
Michał Stożek - kl.VI
Aleksandra Kaim- kl. Igim
Katarzyna Kubisz- kl. Igim
Aleksandra Palki- kl. Igim
Karolina Szczurowska-kl. Igim
Ewelina Trzeciak- kl. Igim
Michał Tyrański- kl.I gim
Michał Cygal- kl. IIIgim
Bartłomiej Pawlak- kl.III gim
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do testu i czekamy na ogłoszenie wyników.

Liczba odwiedzin: 360174