Ramowy plan dnia

 

Dzieci 5-6 letnie
Wychowawczyni   mgr Ewa Baczyńska
 

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA


8.00-8.30

 

 -Przychodzenie dzieci do przedszkola.Czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne.

-Konsultacje indywidualne z rodzicami.

  

8.30-8.50

 

-Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe przy muzyce o wielostronnym ruchu.

  

8.50-9.00

 

-Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

  

9.00-9.15

 

-Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz zachowanie porządku na stołówce.

  

9.15-10.15

 

-Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych:

         Edukacja matematyczna

         Edukacja polonistyczna

         Edukacja środowiskowo-przyrodnicza

         Ćwiczenia gimnastyczne

         Działalność plastyczna i techniczna dzieci

         Zajęcia z języka angielskiego

  

10.15-11.45

 

-Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych. Prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery, zabawy swobodne, spontaniczne.

  

11.45-12.00

 

-Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.

  

12.00-12.30

 

-Obiad – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.

  

12.30-13.00

 

-Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali, lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Rozmowy idywidualne z rodzicami.

  

13.00-14.00

 

-Religia

 

Liczba odwiedzin: 467343